Reklamace

V případě, že chcete zadat reklamaci či uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, postupujte dle následujících pokynů.

1. Reklamace
Pro zadání reklamace vyplňte Formulář pro uplatnění reklamace a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné  době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu info@ergoworkingspace.cz. Následně budete informováni o postupu pro odeslání zboží.

2. Právo na odstoupení od smlouvy
Do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy máte právo na odstoupení od této smlouvy bez udání důvodu. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy vyplňte Formulář pro odstoupení od smlouvy a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu info@ergoworkingspace.cz. Následně budete informováni o postupu pro odeslání zboží.